Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

29 mars 2017

Snöröjning

Kommunen har ansvar att snöröja gator och vägar. Men du som fastighetsinnehavare har också ansvar. Målet är att vi ska ha en trygg och säker trafikmiljö.

Kommunens ansvar 

Kommunen ansvarar för att ploga vägar i följande ordning:

 1. Gång- och cykelvägar samt busshållplatser
 2. Kommunens huvudgator
 3. Bostadsgator

Vid plogning skottas inga infarter.

Isrivning
När vägen blivit ojämn och spårig på grund av packad snö isriver kommunen vägarna. Då skottas även infarter.

Fastighetsinnehavarens ansvar

 • Klipp bort grenar som är i vägen för snöröjningsfordon.
 • Ta bort träd och buskar som skymmer sikten, såväl sommar som vintertid. Grenar och felaktigt placerade träd och buskar vid tomtgränsen försvårar för snöröjningsfordon att ta undan snö och hålla fri sikt i korsningar. När snön lägger sig på växtligheten försämras sikten ännu mer.
 • Avlägsna snö och is från gångbanan utanför sin fastighet. Fastighetsinnehavares skyldighet enligt lag 1998:814.
 • Snö från tomt, gårdsinfarter eller liknande får inte läggas ut på gatumark eller annan allmän plats.
 • Tänk dina grannar Om du skottar ut din snö på vägen är det dina grannar som får in den snön på sin uppfart när kommunen snöröjer.
 • Fastighetsinnehavare ska själv transportera bort snö från sin tomt.
 • Parkera din bil så att plogning kan ske så smidigt som möjligt. Beroende på väderläget kan snöröjning ske när som helst under dygnet.

Skador

Kommunens ansvar

 • Skador kan tyvärr inträffa vid snöröjning på bland annat staket, brevlådor, häckar och dyl. Ifall olyckan skulle vara framme är kommunen ansvarig att ersätta fastighetsinnehavaren.

Fastighetsinnehavarens ansvar

 • Eliminera skaderisken genom att placera brevlådor och sopkärl inne på tomten samt markera staket och häckar med käppar i tomtgräns. Skador på felplacerade brevlådor och sopkärl ersätts ej.
 • Snarast meddela Kundtjänst vad som inträffat.

Vad säger lagen? Enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning har kommunen och fastighetsinnehavare skyldigheter när det gäller gator, parker och andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Mer information
Vid frågor eller anmälan om skador, kontakta
Kundtjänst 0670-164 15.

Kontakt
 • Gatu- och markansvarig
 • Thord Engström
 • 0670-164 29
 • 070-350 56 40

 • Adress
 • Teknik- och serviceförvaltningen
 • Box 500
 • 833 24 Strömsund

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in