Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Att mäta radon

Du kan själv enkelt mäta
radonhalten i din bostad med ett spåfilmspaket. Om du hyr din bostad, fråga din
hyresvärd om mätning. För ett så tydligt resultat som möjligt ska
radonmätningen utföras under ”eldningssäsongen” (1 oktober till 30 april).
Mättiden ska vara minst två månader. Det finns även en snabbare (men mindre
exakt) metod för den som inte har möjlighet att mäta i två månader (till
exempel vid försäljning av hus).

 

Beställ mätare från godkänt mätlaboratorium


För att du ska kunna lita på
mätningen är det viktigt att du beställer ditt mätpaket från ett godkänt
laboratorium. Se vilka som är godkända i Swedacs register för ackrediterade företag.

Själva mätningen är enkel


Du får detaljerade anvisningar
hur du ska placera dosorna i rummen med ditt mätpaket. När mättiden är slut
skickar du tillbaka spårfilmsdosorna till laboratoriet tillsammans med blanketten
du fyllt i. Efter några veckor får du svar.


Kontakt
Radonguiden

Läs mer om radon på Boverkets hemsida

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in