Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Åtgärda radon

Boverkets broschyr Åtgärder mot radon i bostäder

 

Det
finns en rad olika åtgärder som du kan välja mellan för att sänka radonhalten i
din bostad. I Boverkets skrift "Åtgärder mot radon i bostäder"
finns information om de vanligaste metoderna att sänka radonhalten i befintliga
hus. Här finns också några råd om förebyggande åtgarder till den som ska bygga
nytt hus.

 

Läs mer om radonmätning och saneringsåtgärder på www.boverket.se/radonguiden

 

Kontakt
Radonguiden

Läs mer om radon på Boverkets hemsida

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in