Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Energirådgivning

Så gott som alla kan sänka sina energikostnader utan att försämra sin komfort! Genom att minska förbrukningen av el och värme kan du också spara pengar. All energianvändning påverkar miljön – därför är den mest miljövänliga energin den som inte används.

Energirådgivningen ger dig kostnadsfri och opartisk rådgivning om hur du kan minska dina energikostnader. Hon hjälper dig att hitta svaren på frågor om:

– Energieffektivisering
Isolering
Fönster
Styr och regler
Tappvarmvatten
Inomhustemperatur
Vitvaror
Belysning

– Uppvärmningssystem
Fjärrvärme
Vedeldning
Pellets
Solvärme
Värmepumpar

– Idag finns bidrag till:
Solceller – nya stödnivåer gäller från 1 januari 2015. Företag kan få stöd med 30 procent och privatpersoner med max 20 procent av investeringskostnaden. För ansökningar från andra än företag som inkommit före ikraftträdandet av denna ändring gäller tidigare stödnivå (35 procent).

Rotavdrag – kan också användas till energirelaterade investeringar.

Tips om hur du kan minska din energianvändning kan du också få genom att göra en energikalkyl för ditt hus.
Här kan du läsa mera om energikalkyllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om energilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Energi- och klimatrådgivarna i Jämtland Härjedalens hemsida

Film om solel

Moa Breivik

Energi- och klimatrådgivare

Moa Breivik
energiradgivning@stromsund.se

0670-161 00 (växel)
070-632 63 96

Kontakt
  • Energi- och klimatrådgivare
  • Moa Breivik
  • 0670-161 00 vx
  • 070-632 63 96

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in