Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Eget avlopp

Bor du utanför tätorterna har du troligen eget vatten och avlopp. Då ansvarar du själv som fastighetsägare för ditt vatten och avlopp.

I Strömsunds kommun finns det ca 3 300 enskilda avlopp. Dåligt fungerande avlopp kan sprida smittsamma sjukdomar och näringsämnen. Utsläppan kan påverka dricksvattenbrunnar och leda till övergödning av sjöar och vattendrag. Med tanke på att det är så många avlopp kan påverkan från dessa bli stor. Därför är det viktigt att man har ett fungerande avlopp.

Lagstiftningen gör skillnad om det finns wc påkopplat eller inte. För avlopp med wc krävs tillstånd för att anlägga nytt eller åtgärda ett befintligt avlopp. Ansökan om enskilt avlopp lämnas till miljö- och byggavdelningen. För avlopp utan wc krävs en anmälan till miljö- och byggavdelningen.

Miljö- och byggavdelningen har gett slamtömmarna i uppdrag att bedöma avloppets funktion i samband med slamtömning. De avlopp som har uppenbara brister rapporteras till miljö- och byggavdelningen.


Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in