Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Brottsofferjouren

Brottsofferjour 0200-212019

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka.

Den består av lokala jourer runt om i landet, ett förbundskansli och en telefoncentral som det är gratis att ringa till. Brottsoffer, deras anhöriga och vittnen kan få stöd, råd och hjälp.

Brottsofferjourens telefoncentral kan ge stöd, råd och hjälp på nästan 30 olika språk. Information om vilket telefonnummer man bör ringa för att få hjälp på sitt eget språk finns på jourens hemsida.

Med hundratals ideellt utbildade medmänniskor ger jourerna stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen. Varje år blir det över hundratusen möten med människor som behöver stöd, hjälp och råd.

Det finns omkring hundra lokala brottsofferjourer runt om i landet. Det finns en lokal jour i Östersund. Telefonnumret dit är 063 - 51 24 00.

Telefonnumret till Brottsofferjourens telefoncentral är 0200-21 20 19.

Kontaktuppgifter och information om brottsofferjourerna finns på www.boj.se

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in