Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

POSOM

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande. POSOM är en samordnings- och ledningsfunkion vars främsta arbetsuppgift är att ta hand om de människor som berörs av olyckor eller större katastrofer utan att själva vara skadade. Det kan handla om anhöriga och vittnen.

En POSOM-grupp kan kallas ut om en större olycka eller någon annan form av kris inträffar. Gruppen ersätter inte andra räddningsinsatser men kan kallas in när samhällets övriga resurser inte räcker till.

POSOM i Strömsund

I Strömsunds kommun finns en ledningsgrupp för POSOM-verksamheten samt fem POSOM-stödgrupper, som ansvarar för olika delar av kommunen. I ledningsgruppen och i de olika stödgrupperna ingår representanter från vård- och socialförvaltningen, skolan, räddningsförbundet, primärvården, polisen och kyrkan.

De fem POSOM-stödgrupperna finns i områdena:  

  • Gäddede
  • Strömsund
  • Hoting/Tåsjö
  • Hammerdal
  • Backe/Rossön

Vem kallar in POSOM?

En enskild person kan inte kalla på en POSOM-grupp. Detta kan endast räddningsledaren vid olycksplatsen göra. Inlarmning sker via SOS Alarm AB till ledningsgruppen, som i sin tur larmar stödgruppen i det aktuella området.

Vad kan POSOM göra?

POSOMs stöd omfattar endast den akuta situationen. Om det behövs fortsatt stöd kan POSOM hjälpa till att förmedla kontakt till rätt instans.

Vill du veta mera om POSOM?

Kontakta oss genom kommunens växel: 0670-161 00

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in