Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Anmäl olycksfallsrisker till Risklinjen

Illustration: Risklinjens gubbe

Ring Risklinjen och anmäl olycksfallsrisker i din omgivning! 

Det kan rädda liv! Ju fler tips som kommer in, desto bättre kan vi förebygga olyckor.

Du kan ringa dygnet runt på 020-93 00 00

Vad kan jag anmäla?

Till Risklinjen kan du ringa och anmäla olika slags olycksfallsrisker, till exempel:

  • farliga produkter
  • brunnar utan lock
  • trasiga lekredskap
  • kvarglömda redskap, skrot och gifter
  • farliga trafikmiljöer
  • farliga utemiljöer
  • farliga trapphus

Hur går det till?

När du ringer 020-93 00 00 tas samtalet emot av SOS Alarm AB. De skickar ditt meddelande vidare till kommunen.

Vad händer sedan?

Om du rapporterar in akuta risker åtgärdas de omedlbart.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in