Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Katter och hundar

Glad hund med husse
Arkivbild

Kommunens miljö- och byggnämnd har tillsyn över att hållande av tamdjur inte orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön. Hundskall som stör nattsömnen är ett exempel på en fråga som regleras av miljöbalken och där kommunen har tillsynsansvaret.

Kommunens teknik- och serviceförvaltning har ansvar för renhållningen. De sätter bland annat upp och sköter hundlatriner.

Polisens ansvar

Frågor om lösspringande hundar eller om katter som kissar på grannens trädgårdsmöbler hanteras inte av kommunen eftersom de inte innebär olägenheter för människors hälsa. Sådana frågor hanteras av Polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är tillsynsmyndighet över bland annat Lagen om tillsyn av hundar och katter.

Länsstyrelsens ansvar

När det gäller djur som utsätts för vanvård är det Länsstyrelsen som har tillsynsansvaret.

Katten i tätorten

Katter kan orsaka olägenheter för människors hälsa genom att exempelvis uträtta sina behov i barns sandlådor eller genom att ta sig i bostäder där det bor personer som är allergiska.

Enligt Lagen om tillsyn av hund och katt, ska katter hållas under sådan uppsikt att de inte orsakar skada eller avsevärd olägenhet. Det är alltså inte självklart att man kan släppa ut sin katt utan tillsyn. Om en katt stängs ute när det är dåligt väder kan den försöka ta sig in i närliggande trappuppgångar eller genom grannens altandörr. Var rädd om din katt och om grannsämjan och håll den under uppsikt!

Hunden i tätorten

I Strömsunds kommuns lokala ordningsföreskrifter finns bestämmelser om att hundar inte får vistas inom vissa områden, exempel är lekplatser och begravningsplatser.

Där står också att hundar ska hållas kopplade eller under uppsikt när de vistas på gator, torg och i parker. Respektera att det finns människor som är rädda för hundar. Koppla hunden när du möter andra, oavsett hur snäll den är.

Inom tätorterna Strömsund, Hammerdal, Backe, Hoting och Gäddede, krävs enligt de lokala ordningsföreskrifternaPDF att du plockar upp föroreningar efter din hund. Som ansvarsfull hundägare plockar du alltid upp efter din hund på platser där många personer vistas.

Hunden i naturen

Under tiden den 1 mars till 20 augusti får inte hundar springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året ska hundar hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för din hund när den är ute i naturen.

Störningar från hundar

Tänk på att din hund kan störa grannarna! Under dagtid kan man inte begära att hundar ska vara helt tysta. Ständigt skällande hundar kan dock vara en olägenhet som strider mot miljöbalken. I sådana fall kan miljö- och byggnämnden förelägga om åtgärder. Nämnden kan besluta att hundägaren måste ha hunden inomhus delar av dygnet.

Att tänka på för dig som känner dig störd av hundar

Under dagtid får du acceptera att du hör grannens aktiviteter, vare sig det gäller gräsklippning, lekande barn eller skällande hundar. Tycker du att skällandet blir oacceptabelt störande, kontakta i första hand hundägaren och försök komma överens om en lösning.

Om miljö- och byggavdelningen får in klagomål på skällande hundar brukar vi skicka en skrivelse till hundägaren. Om det inte blir bättre, åker vi ut ett antal gånger och lyssnar. Skäller inte hunden eller hundarna då kan vi inte gå vidare med ärendet. Om miljö- och byggnämnden bedömer att skällandet strider mot miljöbalken, kan nämnden besluta att hundägaren måste vidta åtgärder för att inte grannarna ska bli störda.

Mer om hundar och katter

Till höger på sidan finns några användbara länkar

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in