Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

31 mars 2017

Organisation

Folkhälsorådet ansvarar för planering, samordning och uppföljning av förvaltnings- och verksamhetsövergripande frågor kring folkhälsa, jämställdhet, brottsförebyggande arbete samt trygghet och trivsel.

Folkhälsorådet består från 2015 av följande fem ledamöter:
Susanne Hansson (S), ordförande i folkhälsorådet och folkhälsoansvarig i kommunstyrelsen

Catharina Espmark (M), ledamot i kommunstyrelsen

Kerstin Sjöberg (V), ledamot i kommunstyrelsen

Karin Näsmark (S), ordförande i socialnämnden

Lena Johansson (S), ordförande i barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Dessutom ingår följande tjänstemän i det nya utvidgade folkhälsorådet:

Anneli Svensson, kommundirektör

Aki Järvinen, förvaltningschef vård- och socialförvaltningen

Björn Wikström, förvaltningschef barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Karin Holmquist, förvaltningschef framtids- och utvecklingsförvaltningen.

Birgitta Moen, drogförebyggande samordnare

Deltagare från primärvården, arbetsförmedlingen och polisen bjuds in till rådets möten.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in