Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Lokala folkhälsomål

Folkhälsoprogram (populärversion)
Kommunen samarbetar med andra verksamheter för att uppnå det övergripande nationella målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen på jämlika och jämställda villkor.

Här presenteras de prioriterade målen för folhälsoarbetet i Strömsunds kommun för perioden 2012–2016.

  • Delaktighet och inflytande.
  • Ekonomiska och sociala förutsättningar.
  • Barns och ungas villkor.
  • Fysisk aktvitet, matvanor och livsmedel.
  • Tobak, alkohol, doping och narkotika.

Den länsgemensamma folkhälsopolicyn kopplad till lokala strategier i form av gemensamma handlingsplaner/genomförandeplaner är några av förutsättningarna för att lyckas.

Folkhälsorådet upprättar årliga välfärdsbokslut och reviderar tillsammans med nämnder och styrelser vad som behöver utvecklas.

Vill du veta mer om de lokala målområdena?
Läs mer i kommunens folkhälsoprogramPDF

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in