Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Nationella folkhälso

mål

Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har störst betydelse för den svenska folkhälsan. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.

Glad tjej

De elva målområdena är:
1.  Delaktighet och inflytande i samhället
2.  Ekonomiska och sociala förutsättningar
3.  Barns och ungas uppväxtvillkor
4.  Hälsa i arbetslivet
5.  Miljöer och produkter
6.  Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7.  Skydd mot smittspridning
8.  Sexualitet och reproduktiv hälsa
9.  Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel

Vill du veta mer om de elva målområdena?
Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in