Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

29 mars 2017

Livsmedelsverksamhet

För dig som startar ett livsmedelsföretag, tar över en befintlig verksamhet eller vill göra ändringar i din verksamhet gäller särskilda regler.

För att bedriva livsmedelsverksamhet ställs vissa grundläggande krav på dig. De grundar sig på EU:s lagstiftning om livsmedelssäkerhet.
Läs mer om att bedriva livsmedelsverksamhet >>

Du som livsmedelsföretagare måste anmäla din verksamhet till Miljö- och byggavdelningen minst 10 dagar innan du startar. Miljö- och byggavdelningen registrerar då ditt företag. Detta gäller även dig som tar över en redan registrerad verksamhet.

För att uppfylla lagstiftningens krav måste du ha lämpliga lokaler och utrustning samt ett system för egenkontroll.

Mer information finns på Livsmedelsverkets sida om att starta företag.


Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in