Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Barnomsorgstaxa

När ditt barn har plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem betalar du avgift utifrån vad hushållet har för inkomst och hur mycket tid barnen är i barnomsorg.

I de fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad men bor på skilda håll och barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg, ska båda vara platsinnehavare. Avgiften grundas då på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll.

Det kan innebära två avgifter som avser samma barn. De sammanlagda avgifterna ska dock inte överstiga avgiften för en plats.

 

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Förskola och pedagogisk omsorg, 1–3 år

3% (max 1313 kr)

2% (max 875 kr)

1% (max 438 kr)

Ingen avgift

Förskola och fritidshem, 3–12 år

2% (max 875 kr)

1% (max 438 kr)

1% (max 438 kr)

Ingen avgift

 

Allmän förskola, femton timmar i veckan, är avgiftsfri för barnet från och med 21 augusti det år barnet fyller tre år till dess att barnet börjar skolan.

Avgift tas ut 12 månader per år. Debitering sker för innevarande månad.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in