Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Pedagogisk omsorg

I Strömsunds kommun finns pedagogisk omsorg (familjedaghem) endast i Strömsunds tätort. I familjedaghemmet tar en dagbarnvårdare (dagmamma) hand om ditt barn i en verklig hemmiljö. Det ger trygghet. Barnens ålder är 1–5 år.

Trygghet i en liten grupp

Fördelen med små och åldersblandade grupper är att barnen får leka, lära och samarbeta med barn i olika åldrar. Man lär sig ta hänsyn och lär av de äldre.

Det mindre antalet barn gör det möjligt för dagbarnvårdaren att skapa en nära kontakt med varje enskilt barn och att bygga upp ett nära samarbete under många år. Detta innebär stor trygghet för både barn och föräldrar.

Hemlagad frukost, lunch och mellanmål äter barnen tillsammans vid köksbordet. På så sätt skapas gemenskap och hemkänsla alldeles naturligt.

Vardagspedagogik

I familjedaghemmet är barnen med i vardagssysslorna. Det är en naturlig miljö, där barnen har lätt för att känna igen sig. Dagbarnvårdarens uppgift är att vårda, fostra och stimulera ditt barn i hemmiljö. Barn och föräldrar möter samma person varje dag. Det blir en nära kontakt mellan föräldrar, barn och dagbarnvårdare.

Flexibilitet

Dagbarnvårdaren lägger själv upp och planerar sin verksamhet. Det innebär stora möjligheter att vara flexibel och att anpassa sig efter den aktuella barngruppens behov och intressen.

Gruppverksamhet

Några gånger i veckan träffas dagbarnvårdarna för gemensamma aktiviteter. Här sker träning inför kommande förskoleklassverksamhet. Barnen får umgås i större grupp, och vissa dagar lagar man gemensam lunch och tränar barnen i att äta tillsammans med många andra.

Mycket spring i benen får sitt när dagbarnvårdarna träffas en dag i veckan i en av våra gymnastiksalar. Barnen delas där in i olika åldersgrupper så att alla behov tillgodoses. Andra uppskattade aktiviteter är de studiebesök som görs på företag och på lantgårdar runt i bygden.

Utöver gruppverksamheten träffas man hos varandra och på lekparker för att umgås och låta barnen leka.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in