Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Skolbarnomsorg

Pojke med lego

Fritidshemsverksamhet (skolbarnomsorg) är avsedd för elever den skolfria delen av dagen. Fritidshem är den vanligast för barn från 6 år.

Fritidshem är ofta integrerade med skolan. Integrationen kan avse personal, lokaler och verksamhet. Rätt till plats i fritidshem gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år och kan även erbjudas kvällar, nätter och helger.

Barnomsorg på kvällar, nätter och helger

Kommunen erbjuder vid behov barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Ansökan görs på blanketten Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstidPDF

För mer information kontakta skolbarnomsorgen:

Bredgårds skola, Strömsund
Bikupan, Strömsund
Hedenvind, Strömsund
Hoting
Backe
Hammerdal
Frostviken

Harriet Englund 
Inga-Lill Gahlin
Fredrik Jonsson 
Victoria Tjernlund Susanne Sjödin  Monica Åsen
Leif-Anders Albertsson

0670-164 66
0670-163 54
0670-162 55
0671-71 66 26
0624-51 20 57
0644-64 20 40
0672-41 67 26

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11

Läroplan förskoleklass, fritidshem och grundskola

Läroplanen trädde i kraft den 1 juli 2011. Läroplanens två första delar gäller för grundskola, förskoleklass och fritidshem.

Den tredje delen innehåller kursplaner med tillhörande kunskapskrav för grundskolans ämnen.

Vill du läsa läroplanen?
Läroplanen på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in