Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Bouppteckning, dödsboanmälan

Bouppteckning

När en person avlider ska en bouppteckning göras inom två månader från dödsfallet och sedan skickas till Skattemyndigheten för registrering. Begravningsbyråer och de flesta banker kan ta på sig bouppteckningsärenden.

Ibland ersätts bouppteckning med en dödsboanmälan

Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning som man kan göra om boets tillgångar inte uppgår till mer än kostnaderna för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet. Anmälan lämnas in till Skatteverket senast två månader från dödsdagen.

Vård- och socialförvaltningen upprättar en ekonomisk sammanställning över tillgångarna i boet och kostnader i samband med dödsfallet, där det framgår om det är möjligt att göra en dödsboanmälan. Anmälan skickas sedan till Skatteverket. 

Fast egendom eller tomträtt

Om den som avlidit ägde fast egendom eller tomträtt går det inte att göra en dödsboanmälan. Dödsbodelägarna behöver då göra en bouppteckning.

Begravningskostnader är prioriterade

De tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand användas till begravning och andra kostnader i samband med dödsfallet.

Om den som har avlidit har skulder eller andra räkningar som inte täcks av tillgångarna så begärs avskrivning på dessa när dödsboanmälan är klar. Skatteverket skickar en kopia till anhöriga när dödsboanmälan är registrerad. 

Ekonomisk hjälp till begravning

Om den som har avlidit inte har tillgångar som täcker kostnaden för begravningen kan dödsbodelägarna ansöka om ekonomiskt bistånd.


Kontakta oss

Vill du veta mer kan du ringa vård- och socialförvaltningen, 0670-163 20.

Kontakt
  • Expedition
  • 0670-163 20
  • Fax: 0670-163 16
  • Telefontider: 8.00 -12.00, 13.00 - 15.00
  • Besöksadress

  • Storgatan 4, Strömsund
  • Mån-fre 8.00 -12.00, 13.00 -15.00

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in