Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

25 mars 2017

Boende

ett fönster

Alla - kvinnor och män, flickor och pojkar - behöver ett hem där man kan känna sig trygg. Det betyder mycket att ha en bostad som man kan kalla sin egen. Man kan dessutom behöva få stöd i olika former där man bor.

Särskilda boendeformer

För äldre och funktionshindrade finns olika former av särskilt boende som man kan ansöka om. Ansökan görs till biståndshandläggare eller LSS-handläggare inom biståndsenheten som fattar beslut.

Att överklaga ett beslut

Beslut om särskild boendeform, enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, kan överklagas av den enskilde eller dennes legala företrädare. Läs mer om hur du överklagar ett beslut.PDF

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in