Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

25 mars 2017

Borgerlig vigsel

För att vigas borgerligt krävs en vigselförrättare. De är inte knutna till någon kyrka utan utses av Länsstyrelsen efter förslag från kommunen.

Ni väljer själva var ceremonin ska äga rum. Det kan till exempel vara på kommunkontoret, hemma eller utomhus. Akten utformas efter önskemål i samråd med förrättaren. Vigseln är kostnadsfri. Efter ceremonin utfärdas ett vigselbevis. Förrättaren/kommunkansliet underrättar Skatteverket.

Hindersprövning

Före vigsel ska en hindersprövning göras, för att kontrollera att det inte finns något hinder för äktenskap. Detta görs av Skatteverket.
Blankett finns att hämta på Skatteverket eller på www.skatteverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, telefon 0771-567 567, knappval.

Finns det inget hinder för äktenskap får ni blanketterna "Intyg hindersprövning" och "Intyg vigsel". Intyget om hindersprövning gäller i fyra månader. Vid icke svenskt medborgarskap kontakta Skatteverket för information.

De två intygen, hindersprövning och vigsel, ska i förväg lämnas till förrättaren eller till kommunkansliet.

Vittnen

För att vigseln ska bli godkänd måste två myndiga vittnen närvara. Om så önskas kan kommunkansliet ordna vittnen.

Efternamn

Senast i samband med ceremonin ska ni bestämma vilket/vilka efternamn ni ska bära och meddela detta till Skatteverket.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in