Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Sysselsättning för personer med funktionsnedsättning

Att ha ett arbete har stor betydelse. Det har lika stor betydelse för kvinnor och män med funktionsnedsättning som för alla andra. Ett arbete ger inte bara inkomster. Det har också ett eget värde i form av social gemenskap och identitet. Om en vanlig anställning är för stort steg finns andra möjligheter.

Daglig sysselsättning / dagverksamhet

Vuxna som har en psykisk utvecklingsstörning har rätt till daglig sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förutsättningen är att den enskilde inte redan har ett förvärvsarbete eller studerar.

Vissa vuxna med ett psykiskt funktionshinder kan också få daglig sysselsättning. Psykiskt funktionshindrade har dock inte samma rättighet till daglig sysselsättning som psykiskt utvecklingsstörda har.

Kontakt
  • Expedition
  • Tel 0670- 163 20
  • Telefontid: 8.00 -12.00, 13.00 - 15.00
  • E-post till expeditionen
  • Fax 0670-163 16
  • Besöksadress

  • Storgatan 4, Strömsund
  • Öppettider: 8.00 -12.00, 13.00 -15.00

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in