Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

 Ekonomiskt bistånd, socialbidrag

Kvinnor och män som vistas i kommunen och inte kan försörja sig på annat sätt kan ha rätt till ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Bidraget är behovsprövat och påverkas av hela hushållets samlade inkomster och tillgångar. Innan du beviljas bistånd måste alla andra möjligheter till försörjning ha undersökts.

Har du tillgångar det vill säga pengar på banken, aktier eller kapitalvaror som går att sälja måste dessa pengar användas först – innan du har rätt till bistånd.

Är du arbetslös måste du vara anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och är skyldig att ta det arbete du eventuellt erbjuds.

Inkomster räknas av

Om du har någon form av inkomst dras motsvarande summa av från ditt bistånd. Det gäller till exempel lön, sjukpenning, föräldrapenning, pension, sjukbidrag, A-kassa, skatteåterbäring, utbildningsbidrag, barnbidrag/flerbarnstillägg, underhållsbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag, studiebidrag, studiestöd och ränteinkomster.

De inkomster du har och det bistånd du eventuellt får ska räcka till:

 • Livsmedel och övriga hushållsutgifter
 • Hälsa och hygien
 • Kläder och skor
 • Normala kostnader för fritid och rekreation
 • Hemförsäkring
 • Teleräkningar och TV-avgifter
 • Tidningar

Du kan dessutom få ekonomiskt bistånd till hyra och en del andra utgifter. Detta kan du diskutera med din handläggare på socialförvaltningen.  

Återbetalning

Ibland måste det ekonomiska biståndet återbetalas. Detta gäller t ex när bidraget betalas ut som förskott på förmån, som pension, sjukpenning, bostadsbidrag och underhållsstöd eller vid arbetskonflikt. 

Utredning och sekretess

Eftersom biståndet är behovsprövat måste vi utreda dina behov. Du måste kunna styrka dina inkomster och sådana utgifter som till exempel hyra som inte täcks av grundbeloppet. När vi fått in din ansökan gör vi, efter ditt samtycke, en kontroll hos andra myndigheter som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Vi kontrollerar även hos bilregistret om du har bil. I din personakt görs anteckningar så länge du får bistånd. Dessa anteckningar har du rätt att läsa. Dessutom förs uppgifter in i socialförvaltningens ADB-register. Detta register får endast användas av personal vid socialförvaltningen samt för statistikuppgifter.
 
Att du får bistånd och är registrerad hos socialförvaltningen är sekretessbelagt (enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap 1§). Personalen vid socialförvaltningen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig.  

Förbered ditt besök

Inför ditt besök vid socialförvaltningen vill vi att du fyller i en särskild blankett som du tar med vid besöket. Blanketten skickas hem till dig efter det att du bokat tid för besök.

Detta vill vi att du har med dig när du kommer:

 • Aktuella hyresavier (både inbetalningsdel och specificerad del)
 • Kopia på hyreskontrakt  eller uppgifter om bostadskostnad i egen fastighet
 • Kopia på arbetsförmedlingens besökskort om du är arbetslös
 • Kopia på läkarintyg om du är sjukskriven
 • Kopia på slutskattsedel
 • Eventuella räkningar och kvitton på aktuella utgifter
 • Legitimation

Blanketter

Informationsbroschyrer

Att överklaga ett beslut

Läs här om hur det går till att överklaga ett beslut.

Kontakt
 • Expedition
 • Tel 0670- 163 20
 • Telefontid: 8.00 -12.00, 13.00 - 15.00
 • E-post till expeditionen
 • Fax 0670-163 16
 • Besöksadress

 • Storgatan 4, Strömsund
 • Öppettider: 8.00 -12.00, 13.00 -15.00
För att öppna pdf-dokument behöver du Acrobat Reader.

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in