Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Motivationssamtal

Motivationssamtal är stödsamtal - i grupp eller enskilt - för dig som vill förändra din livssituation och behöver stöd att finna kraft och motivation till en önskad förändring.

Samtalen hjälper dig att mobilisera dina egna resurser för att åstadkomma en förändring mot dina egna mål. Du får stöd att finna din egen motivation, ditt hopp och din vilja till förändring.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in