Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

31 mars 2017

Kommunala planer

Kommuner har enligt plan- och bygglagen ett ansvar för att planera användningen av såväl mark som vatten. Detta görs i olika kommunala planer.

En översiktsplan är en översiktlig plan som redogör för kommunens långsiktiga planering. I översiktsplanen beskriver kommunen sin vision av hur mark- och vattenanvändningen ska se ut. En översiktsplan kan också bestå av fördjupningar.

En fördjupad översiktsplan är en mer detaljerad redovisning för begränsade områden.

En detaljplan är som namnet antyder en detaljerad plan för mindre områden, det kan vara områden för villabebyggelse, industrifastigheter, grönområden osv.

Gällande översiktplan hittar du här Översiktsplanöppnas i nytt fönster
och fördjupade översiktsplaner hittar du här nedan:

Vindkraftöppnas i nytt fönster
Strömsunds tätortöppnas i nytt fönster
Hammerdals tätortöppnas i nytt fönster
Rossönöppnas i nytt fönster

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in