Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

29 mars 2017

Hemsjukvård

Med hemsjukvård menas hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för och där insatser ges i bostaden. Hemsjukvård ges av personal inom vård- och socialförvaltningen samt inom närvård Frostviken.

Du som patient kan få hemsjukvård, det vill säga sjukvårdsinsatser i ditt eget hem, om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att insatsen behöver göras hemma. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal är bland annat arbetsterapeut, distriktssköterska, läkare, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska.

Det kan vara så att du själv inte klarar att utföra en behandling som ordinerats till exempel insulinbehandling, omläggning av sår, medicindelning med mera. Det kan även vara rehabilitering där arbetsterapeut och/eller sjukgymnast tar beslut. Vissa hemsjukvårdsinsatser kan delegeras till omvårdnadspersonal.

Kontakt

Åarjelsaemien- sydsamisk version

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in