Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

I kommunen finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, som har det övergripande ansvaret för vårdens säkerhet och kvalitet i de verksamheter som kommunen bestämmer. 

Ansvaret gäller vård och behandling som ges, krav som ställs på kontakter med läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal, läkemedelshantering, dokumentation samt anmälan om skador i hälso- och sjukvården. 

MAS har också ett ansvar för medicintekniska produkter i kommunens hälso- och sjukvård. Praktiskt innebär det att se till att författningar och regler är kända och följs, att det finns instruktioner som behövs för sjukvårdsverksamheten samt att personalen har rätt kompetens.

MAS och verksamhetschef samarbetar med verksamhetens kvalitetssystem.

Kontakt
  • Medicinskt ansvarig sjuksköterska
  • Åsa Engman
  • 0670-162 89

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in