Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

31 mars 2017

Lotterier

Bestämmelser för anordnande av bland annat lotterier finns i Lotterilagen. Med lotteri menas så kallat "egentligt lotteri", dvs. sådant lotteri som inte är kedjespel eller liknande spel eller automatspel, roulettspel, tärningsspel eller bingospel.

Endast allmännyttiga ideella föreningar kan ges tillstånd/registrering för lotterier.

Det finns två sorters tillstånd att söka, dels när endast ett lotteri ska anordnas (§ 15), dels när man vill anordna mer än ett lotteri under en treårsperiod (§ 17). Det sistnämnda kallas registrering.

Vid ansökan om registrering ska följande handlingar bifogas ansökan:

  • Protokollsutdrag med föreningens beslut om att ansöka om registrering av lotteri
  • Föreningens senaste verskamhetsberättelse och bokslut
  • Föreningens stadgar
  • Senaste årsmötesprotokoll

Avgift för registrering är 300 kronor. Kontrollantarvode tas ut med 3 % av lotteriets omslutning, max 3 000 kronor.

Vem kan få tillstånd  - se § 15 i LotterilagenPDF
Lotterier som kräver registrering - se § 17 i LotterilagenPDF
Lotterier som inte behöver tillstånd - se §§ 19 och 20 i LotterilagenPDF

Lotteriinspektionens Allmänna råd PDF


 

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in