Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Tillfälliga boenden för arbetskraft

Det kommer många bärplockare från andra länder till bland annat Strömsunds kommun för att plocka bär. I flera fall har det uppmärksammats att bärplockarnas boende har varit undermåligt. Det har till exempel handlat om dåliga möjligheter till personlig hygien och att vatten, avlopp och avfallshantering inte fungerat på ett tillfredsställande sätt.

Kommunens policy

Miljö- och byggnämnden har antagit policyn "Boende för tillfällig arbetskraft" för att fastställa och beskriva vilka krav som ska ställas på tillfälliga boenden i kommunen. En policy underlättar kommunikationen inom kommunen, mellan olika tjänstemän och förvaltningar. Den kan också användas för att vara tydlig i kommunikationen med dem som har ansvaret för de tillfälliga boendena.

Policyn är till stora delar lika den policy som kommunerna i Västerbotten antagit. Många av verksamhetsutövarna har anläggningar i såväl Jämtland som Västerbotten. Att samma krav ställs oavsett vilken sida av kommungränsen man är verksam i ökar tydligheten och förenklar för verksamhetsutövarna.


 

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in