Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

30 mars 2017

Avfall och återvinning

Bild på kommunens sopbil

Sopbilen.

Vi sköter tömning och transport av hushållssopor från cirka 6 300 åretruntbostäder.

Dessutom hjälper vi över 1 000 fritidshus och cirka 200 industri- och affärslokaler med deras hushållssopor.

Vi har flera återvinningscentraler (ÅVC) där du som privatperson eller företagare kan lämna ditt sorterade avfall.

Det finns även flera återvinningsstationer (ÅVS) i kommunen som sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). På återvinningsstationerna lämnar du förpackningar och tidningar.
Klicka på "Källsortering och återvinning" i menyn till vänster för mer information.

Vi ser till att de enskilda avloppsbrunnarna blir tömda varje sommarhalvår och kör slammet till anläggningar där det till stor del omvandlas till kompost. Vår entreprenör är Reaxcer Miljö AB.
Klicka på "Slam och latrin" i menyn till vänster för mer information.

Kontakt
Information om hur man sorterar sitt avfall och varför det bör sorteras.
Logga sopor.nu

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in