Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Barn- och utbildningsförvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen består av förskola och grundskola men har också ansvar för kommunens kultur- och fritidsfrågor.

Barn- och utbildning består av sju rekorsområden. Sex av områdena har både fritidshem och grundskolor, ett område endast grundskola 7–9.

Barnomsorg innefattar förskola, familjedaghem samt stöd till kooperativ. Tio grundskolor täcker upp behovet för våra 1 100 elever. Elevantalet varierar från 5 till 238 på våra skolor.

Kultur- och fritidsfrågor ryms också inom barn- och utbildningsförvaltningen.  I ansvarsområdet ingår att stödja, främja och samordna kultur- och fritidsintressen samt ungdoms- och idrottsverksamhet i kommunen.

Kommunens mål:

  • Verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden samt i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling.
  • Allt arbete i verksamheten ska ha barnet/eleven som utgångspunkt.
  • Strömsunds kommun är stor till ytan och det finns ett stort antal tämligen små glesbygdsenheter.
  • I kommunen finns det sju områden för grundskolan.
  • Verksamheten ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara trygg, stimulerande och utvecklande för alla som deltar.

Namn

Titel

Telefonnummer

E-postadresser:

fornamn.efternamn@stromsund.se

 

Björn Wickström

Förvaltningschef

0670-162 96

Carina Näsström

Skoladministratör

0670-161 70

Gudrun Andreasson

Kvalitetssamordnare

0670-161 32

Märta Olausson

Psykolog

072-220 61 04

Magdalena Sannemo

Ungdomskonsulent

0670-164 06

Lars-Eric Bergman

Kultur- och fritidschef

0670-162 95

Britt-Inger Roos

Bibliotekschef

0670-162 75

Barbro Larbring-Rönngren

Kultursekreterare

0670-162 62

 

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in