Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

CEMRs deklaration för jämställdhet

CEMR-deklarationen

CEMR-deklarationen.

Strömsunds kommun har genom beslut i kommunfullmäktige i december 2006 undertecknat "Deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå".

Deklarationen är framtagen av europeiska kommun- och regionförbundens
samarbetsorganisation (CEMR). Det är ett politiskt dokument och ett instrument för arbetet med jämställdhet.

Kommunen har genom undertecknandet anslutit sig till deklarationens sex principer om jämställdhet och förbundit sig att verka för ett förverkligande. I deklarationen finns 30 artiklar som fungerar som ett stöd för hur man går från ord till handling.

Länk till deklarationen och kortfakta finns i spalten till höger.

Principer i deklarationen

  • Jämställdhet är en grundläggande rättighet.
  • För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden bekämpas.
  • Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle.
  • Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet.
  • Jämställdhetsintegrering av kommunens alla verksamheter är nödvändiga för att främja jämställdhet.
  • Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att jämställdhetsabetet ska nå framgång.
Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in