Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

31 mars 2017

Bostadsanpassningsbidrag – hur ansöker jag?

Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka för att anpassa din bostad. Du ansöker genom att fylla i en blankett och skickar in den och de intyg och andra handlingar som behövs.

Om du inte vet hur problemet i din bostad kan lösas, kontaktar du din hälsocentral eller annan vårdgivare. De kan undersöka vilka lösningar som lämpar sig för dig. Om det finns behov av bostadsanpassning kan ett intyg utfärdas av din vårdgivare.

Vad får jag bidrag till?

Du kan få bidrag för anpassning av bostadens fasta funktioner. Med fasta funktioner avses sådant som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flyttning.

Du kan också få bidrag till åtgärder som har samband med din hobbyverksamhet, rehabilitering, funktionsträning och sjukvård, om behovet inte skäligen bör tillgodoses på annat sätt.

Du får inte bidrag till

Bidrag lämnas inte till normalt underhåll, åtgärdande av byggnadstekniska brister eller för att rusta upp bostad som inte uppfyller dagens bostadsstandard.

Vad gäller om jag byter bostad?

Vid nybyggnad lämnas inte bidrag. Vid köp och byte av bostad lämnas inte bidrag till kostnadskrävande åtgärder, om inte särskilda skäl finns till valet av bostad.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in