Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

30 mars 2017

Jämställdhetsintegrering

Bild på Jämställdhetsbroschyr

Kvalitetssäkring​ av att samhällets resurser ska tilldelas flickor och pojkar, kvinnor och män likvärdigt och bra och utifrån faktiska behov. 

Detta innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i:

  • Alla verksamhetsområden inom kommunen.
  • Vid beslutsfattande, planering, utförande, uppföljning och utvärdering.

Konkret innebär jämställdhetsintegrering att:

  • Olika förhållanden för kvinnor och män ska synliggöras.
  • Varje fråga som berör individer ska prövas ur ett jämställdhetsperspektiv.
  • Konsekvenser av hur förslag kan tänkas utfalla för kvinnor respektive män ska analyseras.
Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in