Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

30 mars 2017

Samisk förvaltningskommun

Strömsunds kommun / Straejmien tjïelte

Strömsund är en del av det område där samer bor, verkar och utövar sin kultur. Därför är det naturligt att Strömsund ingår i förvaltningsområdet för samiska, där samisk kultur och samiska språk har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Strömsund är en av de nitton förvaltningskommunerna för samiska som särskilt ska skydda och främja samisk kultur och samiska språk. Kommunen ska:

  • informera samerna om lagen
  • ge inflytande till och samråda med företrädare för samer
  • skydda/främja samers språk och kultur, särskilt med fokus på barn
  • ge service och erbjuda myndighetskontakter helt/delvis på samiska vid efterfrågan
  • ge barn- och äldreomsorg helt/delvis på samiska vid efterfrågan.

Minoritetspolitiskt program

Ett minoritetspolitistkt program antogs av kommunfullmäktige i april 2012. Därefter har kommunstyrelsen i juni 2012 beslutat om en strategi med inriktningsmål för minoritetspolitiken i Strömsunds kommun.
Läs programmet här.PDF

Kontakt
Gaaltije
Minoritet.se
Samer.se

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in