Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Patientnämnd

Enligt lagen om patientnämndsverksamhet är kommunerna skyldiga att ha patientnämndsverksamhet. Samtliga länets kommuner har därför ett samverkansavtal med Region Jämtland Härjedalen.

Till patientnämnden kan du vända dig när du har fått problem i dina kontakter med hälso-, sjuk- eller tandvården. Du kan vara anhörig eller patient. Även personal kan vända sig hit med vårdfrågor.

Patientnämnden arbetar genom att ge råd, informera, föreslå lösningar och reda ut eventuella missförstånd. Utifrån inkomna synpunkter ock klagomål ska vi både stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till att kvaliteten på hälso- och sjukvården förbättras.

Om du har blivit skadad i vården kan patientnämnden hjälpa dig att göra en anmälan till patientförsäkringen.

Läs om patienträttigheter på regionens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in