Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Brandsäkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utifrån statistik över de senaste årens bränder tagit fram  information som riktar sig till villaägare,  hyresgäster och andra privatpersoner.

På MSBs hemsida finns goda råd, broschyrer, checklistor och filmer.

Informationen från MSB handlar bland annat om:

  • Minska brandrisken hemma.
  • Skydd mot brand.
  • Hur man bör agera vid och efter en brand
  • Eldning utomhus.
  • Brand i offentliga lokaler.

Adressen är:
http://www.dinsakerhet.se/brandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontakt
Din säkerhet
11313

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in