Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

31 mars 2017

Fastigheter

Kommunen äger och hyr allt från förrådslokaler till det mest avancerade industrilokaler.

Den största delen består av fastigheter för barn- och utbildningsverksamhet samt äldreomsorg. Det sammanlagda fastighetsinnehavet är cirka 130 000 m², vilket motsvarar mer än 20 fotbollsplaner. Vår förvaltning sköter drift och underhåll i egen regi samt med hjälp av anlitade entreprenörer.

Kontakt
 • Teknik- och
 • serviceförvaltning
 • Box 500
 • 833 24 Strömsund
 • 0670-161 50

 • Ansvarig förvaltare
 • Per Dahlen
 • 0670-163 87

 • Fastighetssamordare
 • Karin Stierna
 • 0670-164 37

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in