Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Kulturstipendiater

Förteckning över kulturstipendiater inom Strömsunds kommun

Årtal och namn

Motivering

1972 och 1973

 

Kerstin Bränngård, Strömsund

"För hennes personliga engagemang i miljöfrågor och för hennes högtstående begåvning".

Pär Johansson, Strömsund

"För hans konstnärligt mustiga måleri vilket gör honom till ett lovande löfte bland yngre jämtländska konstnärer".

Gerhard Hansson, Öjarn

"För hans kulturella insats genom att skildra en enskild bygds historia (Öjarn)".

1974

 

Lennart Trangius, Frösön

"För ett osjälviskt och förväntansfullt arbete med att slutföra det av rektor Alfred Mattesson 1944 påbörjade arbetet med Strömsboken: en sammanställning av gårdarnas släktförhållanden inom gamla Ströms kommun".

1975

 

Kerstin Johansson, Backe

"För sitt författarskap, som på ett övertygande sätt behandlar aktuella barn- och ungdomsproblem samt för sina insatser på det allmänkulturella området".

Arthur Jillker, Gäddede

"För sitt nyskapande arbete inom samisk konsthantverk, främst återupptagandet av tenn som konstnärligt material, samt för sin inspirernde betydelse för den samiska kulturen".

1976

 

Salomon Norberg, Havsnäs

"För att han på ett förnämligt sätt upprätthållit gammal fin landsbygdstradition i fråga om musik och hantverk".

1977

 

Johnny Nilsson

"För hans stora kunnande att uttryckfullt skapa konstnärliga alster i läder, horn och trä".

1978

 

Utdelades ej.

 

1979

 

Birger Källberg, Havsnäs

"För hans stimulerande kulturgärning och forskarinsatser om hembygdens historia".

1980

 

Lars-Rune Larsson, Junsterforsen

"För att han i sin diktning i en enkel anspråkslös form levandegör skogsarbetarnas verklighet och drömmar".

Sonja Lindgren-Källström, Strömsund

"För att hon i en musikalisk form tolkar dikter om den enkla människans livsvillkor och därvid spridit glädje med sin sång".

1981

 

Gertrud Nyh-Lagerlöf, Strömsund

"För hennes engagerande arbete på dansens område, främst bland barn och ungdom".

1982

 

Elin Blomqvist, Strömsund

 

Britt Eriksson, Hammerdal

"För deras hängivna arbete inom vävteknikens område och för deras strävan att bevara och sprida vävningens konstart".

Maja Gustavsson, Rossön

 

Aina Bryntesson, Rossön

 

1983

 

John Strömqvist, Röström

"För sitt livslånga arbete inom folkbildningen, fredsrörelsen och många andra kulturella områden".

1984

 

Johnny Persson, Hällvattnet

"För hans konstnärliga ambitioner främst inom den dokumentära filmens område".

1985

 

Håkan Dahlén, Kyrktåsjö

"För hans musikaliska begåvning, särskilt inom kyrkomusiken".

Mats Holmgren, Backe

"För engagerat skapande och forskning inom folkmusiken".

Eva Marklund, Jormlien

"För hennes lysande sångbegåvning".

1986

 

Svante Sundbergh

"För hans målmedvetna arbete att föra fram Hedenvinds författarskap i ljuset".

Niklas Lindberg

"För att han dramatiserat Hedenvinds "Ur en fallen skog" till ett bygdespel som väckt engagemang och liv i en hel bygd".

1987

 

Yngve Hedin, Strömsund

"För hans osjälviska och engagerade arbete inom barnkulturen samt för hans roll som inspiratör till alla som arbetar med barn".

1988

 

Ingemar Grawé, Strömsund

" För hans uppbyggnad av den unika geologiska trädgården och för ett forfattarskap med fin anknytning till vår kommun".

1989

 

Arne Rosenberg, Strömsund

"För ett mångårigt och självuppoffrande arbete i hembygdsrörelsen och för djupa insikter i hembygdens kultur och levnadsmönster och för det sätt på vilket de har fört kunskaper om gamla seder och bruk vidare till yngre generationer".

Helge Persson, Öhn, Rossön

 

1990

 

Ulla Wessling, Rossön

"Ulla Wessling för förtjänstfulla insatser inom folkmusiken och Åsa Sjöberg för en lovande utveckling som instrumentalist".

Åsa Sjöberg, Strömsund

 

1991

 

Ardis Lindman, Björkvattnet

"För ett osjälviskt arbete till gagn för hembygdens kulturliv".

1992

 

Erik Sjöbom, Strömsund

"Genom varsam restaurering av Grand Hotell har en kulturgärning genomförts i en tid då mycket av den gamla stadsbilden i Strömsund har försvunnit".

Gunnel Backlund, Strömsund

" För hennes hängivna arbete inom folkbildningen och hennes dokumentation av folkrörelsens verksamhet".

1993

 

Louise Kritschewsky, Strömsund

"För hennes hängivna arbete inom musik och sång. Särskilt för hennes insatser inom körsången".

Harriet Englund, Strömsund

"För deras insatser att förmedla en berättartradition bland barn och vuxna".

Monika Karlsson, Strömsund

 

1994

 

Yngve Gamlin, Stockholm

"För nationellt- och internationellt uppmärksammade insatser som konstnär, scenograf, regissör, designer, inredare, författare, TV-underhållare, komiker och idégivare. En äkta Hjolbänning som satt Strömsund på den internationella kulturkartan".

Gunilla Gottås, Strand, Strömsund

"För hennes förmåga att på ett insiktsfullt och skickligt sätt skildra olika miljöer och landskap i akvarell och olja".

1995

 

Barbro Larbring Rönngren, Strömsund

"För förtjänstfulla insatser inom körverksamheten".

Karl-Ivar Pettersson, Tjärnmyrberget

"För förtjänstfulla insatser inom dansverksamheten bland barn och ungdom".

1996

 

Jimmy Berglund, Hammerdal

"För hans stilkänsla och skicklighet inom konstarten airbrush".

1997

 

Helena Lindstrand, Strömsund

 

Birgit Löfvander, Öhn, Strömsund

 

1998

 

Wendla Bruman, Strömsund

 

Melker Andersson, Norråker

 

1999

 

Allan Nilsson, Hoting

 

Marie Stensby, Sikås

 

2000

 

Dan-Ove Willman, Sandnäset

 

Bertil Wikström, Strömsund

 

2001

 

Birger Edelswärd, Strömsund

 

Stig Eriksson, Strömsund

 

Jin Persson, Borås

 

2002

 

Johanna Ehnberg, Strömsund

 

Göran Nyström, Hammerdal

 

Marie Hemmingsson, Tullingsås

 

2003

 

Rolf Waldemarsson, Strömsund

 

Linnea Sjöberg, Strömsund

 

2004

 

Monika Hämberg, Strömsund

"För sitt arbete med Galleri Katten och för eget uppmärksammat konstnärligt utövande"

Stefan Törn, Strömsund

"För sitt arbete med Galleri Katten och för eget uppmärksammat konstnärligt utövande"

Niklas Löfvenberg, Strömsund

"För Internetsiten ”Gamla bilder från Strömsund2

2005

 

Göran Huusko

”Som uppmuntran till fortsatt skapande av dikter och övrigt skrivande”

Leo Brusewitz, Strömsund

”För mångårigt och framgångsrikt skapande av konst, musik och film”

2006

 

Sakka Nejne, Strömsund

”För mångårigt arbete som utbildare av det Sydsamiska språket”

David Jonasson, studerande i Uppsala

”För sitt engagemang att utbilda sig i det Sydsamiska språket för att kunna föra det vidare till kommande generationer”

2007

 

Erik Fängström, Lövberga

”Som uppmuntran till fortsatta musikaliska studier”

Olle af Klintberg, Hammerdal

”För hans insatser inom kulturlivet.”

Sara Hjalmarsson, Hammerdal

”För hennes insatser inom kulturlivet.”

2008

 

Maria Boberg, Strömsund

"För långt, troget och utvecklande ledarskap inom körsången".

Louise Kritschewsky, Strömsund

"För långt, troget och utvecklande ledarskap inom körsången".

2009

 

Margaretha Dahlén, Kyrktåsjö

”För pedagogiska och musikaliska insatser som på ett utsökt sätt främjat bygdens musikliv samt verkat för återväxten av unga kyrkomusiker.”

Margareta Klefbom, Strömsund

"För sitt mångåriga och engagerade arbete för Konstforum och Galleri Katten."

2010

 

Emil Hagström, Hammerdal

"För sina framgångar inom olika konstformer och främst då inom Streetdance. Stipendiet är också en uppmuntran till fortsatta studier inom danskonsten."

2011

 

Runar Englund, Strömsund

"För arbetet med Galleri Katten och Strömsunds Konstforum. Ett stort arbeta har han lagt ner på att barn och ungdomar skall få ta del av konst men också att de själva får skapa. Han har även haft egna framgångar som utövande konstnär"

Sven- Gösta Näslund, Hoting

"För mångårigt pedagogiskt arbete bland barn och ungdomar. Han har också lett och leder rockgrupper inom musikskolans ram. Dessutom är han ofta behjälplig som ljudtekniker när Hoting med omnejd gästas av artister"

2012

 

Hervor Dahlén, Hoting

"För sitt engagemang och mångåriga arbete med att planera och genomföra kulturarrangemanget Sommarmusik i Tåsjödalen."

James Evans, Backe

"För att han med sitt hängivna arbete inom bildkonsten även låter allmänheten ta del av sitt konstnärliga utövande."

2013

 

Yngve Hedin

För hans fantastiska arbete med föreningen Hedenvindsällskapet och sin långa insats för litteraturen i kommunen

Lars "FILLE" Strömqvist

För att han sprider kultur på både små och stora scener i Strömsund kommun, som i övriga Sverige.

2014

 

Jon Henric Andersson

För sitt moderna musikaliska artisteri med inslag av traditionell samisk kultur

Ulla Olofsson

Som uppmuntran till fortsatt skapande inom bildkonsten.

2015

 

Christer Birgersson

För att han med sitt brinnande engagemang i Ströms Hembygdsförening under många år utvecklat, förnyat och på så sätt bidragit till att bevara vårt kulturarv vid Ströms Hembygdsgård. Idag är den underbara miljön en populär turistattraktion och en oas för kommunens innevånare.

2016


Matthias Schaletzky

För sitt starka engagemang som församlingarnas kantor inom Hammerdals och Gåxsjös församlingar. I sitt arbete med kyrkokörerna och jämtländska musiker har han framfört stora konserter med musik av de stora mästarna från olika epoker. Matthias arrangerar "Musik i sommarkväll" där både lokala och internationella musiker medverkar för att berika orterna med musikupplevelser av olika genrer. Matthias har genom sitt arbete och engagemang visat att musiken är en viktig del i bygdens rika kulturliv.

Madeleine Aaraas

För sitt brinnande intresse och engagemang inom kulturlivet i Frostviken. Madeleine är en av initiativtagarna till "Sommarmusik i Frostviken", en välbesökt festival där det finns kultur för alla åldrar och där unga kulturutövare uppmärk-sammas och lyfts fram. Madeleine är trumpetare och aktiv musiker som bland annat varit med i Estrad Norrs uppsättningar och turnerat i Jämtlands län. Med sitt stora engagemang lyfter hon kulturlivet i hela Frostviken.

 

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in