Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

30 mars 2017

Radon

Bild på familj i ett kök.

Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer. Radon luktar inte,
syns inte och smakar ingenting. Höga halter av radongas i inomhusluften är en
olägenhet för människors hälsa.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör radonhalten i bostäder inte vara mer än 200
Bq per kubikmeter inomhusluft. I Boverkets byggregler finns samma gräns för
nybyggda hus.!

Radon i inomhusluften kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller från
hushållsvattnet.

Enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Miljö- och byggavdelningen har
gjort spårfilmsmätningar i ett flertal hus i kommunen, kontakta oss gärna för
mer information.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in