Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

31 mars 2017

Kontakter vid kris

I Sverige finns några viktiga telefonnummer som alla bör känna till.

112           Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö

114 14      Polisens nummer vid icke-akuta händelser

1177         Sjukvårdsrådgivning

113 13      Informationsnummer vid olyckor och kriser  


Kontakt med kommunen – under kontorstid

Ring kommunens växel 0670-161 00. 
Där får du hjälp med att få kontakt med ansvarig för berörd verksamhet.

​Kontakt med kommunen - utanför ordinarie kontorstid

Kommunens sociala beredskap ansvarar för socialtjänstens verksamhet efter ordinarie arbetstid. Den som har beredskap nås via SOS Alarm AB på nödnumret 112.

Även andra verksamheter har beredskap utanför ordinarie kontorstid. De nås via telefonnumret 063-51 01 77, som hanteras av SOS Alarm AB.

116 000 – journummer för försvunna barn

Larmnumret är tillgängligt dygnet runt och det går att ringa oavsett i vilket EU-land man befinner sig. Det är SOS Alarm AB som sköter verksamheten i Sverige och numret hanteras likt ett 112-ärende.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in