Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Vård- och socialförvaltning

En man på promenad

Vård- och socialförvaltningen vänder sig till kvinnor och män, flickor och pojkar i Strömsunds kommun som på grund av sjukdom och/eller funktionsnedsättning inte själva klarar av den dagliga livsföringen samt har behov av hälso- sjukvård som ligger inom kommunens ansvarsområde.

Förvaltningen vänder sig även till barn, unga och familjer med behov av skydd och stöd, personer med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa samt personer med försörjningsproblem.

Inledande bedömning av det individuella behovet tillsammans med den enskilde och/eller närstående person. Insatserna utformas så att den enskildes egen förmåga tas till vara och beskrivs i en samlad planering som kontinuerligt utvärderas. Planen innehåller stöd och hjälp i form av olika insatser.

Vård- och socialförvaltningen ska ge individuellt anpassade insatser med respekt för den enskildes behov. Insatserna ska ges så att den enskilde får möjlighet att leva som andra i samma ålder. Förhållningssättet ska vara tränande och utvecklande där livets alla skeden beaktas och respekteras.

Insatserna ges i hemmet, genom placering eller inom öppna verksamheter. Insatserna kan ha karaktären av stöd eller skydd till både kommunmedborgare och hans/hennes närstående men har alltid fokus på den enskilde. Insatserna omfattar inte de uppgifter som vilar på god man. Personal som behövs ska finnas för att ge ett gott stöd, god service och omvårdnad. Kontinuitet i insatserna ska prioriteras.

Förvaltningen ska främja jämställdhet, jämlikhet och full delaktighet i samhällslivet för kommunmedborgarna.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in