Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

31 mars 2017

Sotning och brandskyddskontroll

skorsten

Foto: Helena Hamvall

Sotning och brandskyddskontroller sköts av Strömsund Sotningsdistrikt AB. Frågor som gäller sotning och brandskyddskontroll svarar i första hand skorstensfejarmästaren på.

Sotningverksamheten delas numera upp i två moment, sotning och brandskyddskontroll.

Sotning (rengöring) och brandskyddskontroll görs inte längre vid ett och samma tillfälle.

Hur ofta det behöver sotas (sotningsfrist) beror på vilken typ av eldstad det handlar om.

Här hittar du sotningsintervallerna som gäller i Strömsundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Dessa bestäms av Jämtlands Räddningstjänstförbund.

Sotningstaxalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan jag sota själv?

Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor kan en kommun medge att en fastighetsägare utför sotning av eldstad på egen fastighet om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Ansökan att sota eldstad på egen fastighet ska göras hos Jämtlands Räddningstjänstförbund, läs mer på deras webbplats www.raddningsforbundet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Där hittar du även aktuell sotningstaxa.

Kontakt

Behöver du sotare? Då ska du kontakta:

Strömsund Sotningsdistrikt AB 
Skorstensfejarmästare Mikael Ackemo, 0670-124 50, 070-211 22 66 info@stromsundssotning.se

Kontakt
  • Strömsunds Sotningsdistrikt
  • Mikael Ackemo
  • Näsvägen 50
  • 833 22 Strömsund
  • 0670-124 50

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in