Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

31 mars 2017

Vatten och avlopp

Vattenpelare

Vattnet delas in i tre kategorier: dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten. I tätorterna är det oftast kommunen som är ansvarig för vatten- och avloppsförsörjningen.

Vårt dricksvatten och avloppsvatten

Vatten och avlopp levereras av kommunen inom det så kallade VA-verksamhetsområdet. Utanför tätorterna har hushållen oftast eget avlopp och egen dricksvattenförsörjning.

Den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen har två styrdokument: Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, ABVAPDF, som reglerar vilka rättigheter och skyldigheter du har som kund och vatten- och avloppstaxanPDF.

Vårt dagvatten

Inom VA-verksamhetsområdet tar ofta kommunen hand om dagvattnet som kan vara vatten från hustak och hårdgjorda ytor som gator och uppfarter. Utanför tätorten låter man ofta vattnet infiltreras i marken eller leder bort det i öppna diken.

Om du bor utanför tätorterna är det troligt att du har eget vatten och avlopp, även kallat för enskilt vatten och avlopp. Då ska du vända dig till miljö- och byggavdelningen.

 

Kontakt
Broschyr: Avgifta avloppet
Läs broschyren:

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in