Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Autogirobetalning

Autogiro är ett enkelt sätt att betala räkningar. Pengarna förs automatiskt från ditt bankkonto till Strömsunds kommun den dag som räkningen förfaller till betalning. Detta kostar inget extra.

Medgivande

Du lämnar ett autogiromedgivande om att pengar för betalning av din faktura från Strömsunds kommun får tas ut från ditt bankkonto.

Fakturan kommer som vanligt

Du får fakturan hem i brevlådan som vanligt. Pengarna dras automatiskt från ditt konto på förfallodagen. Du ser på fakturans inbetalningskort om din betalning kommer att ske via autogiro, då finns texten "Betala ej med denna avi. Beloppet dras automatiskt via autogiro."

Pengar på kontot

Det enda du behöver se till är att det finns pengar på ditt bankkonto dagen före förfallodagen. På kontoutdraget som du får från din bank kan du se att fakturan är betald.

Du kan alltid stoppa en betalning

Om något på fakturan inte stämmer kan du alltid stoppa en betalning. Det sker genom att du underrättar banken senast två (2) bankdagar före förfallodagen.

Om du vill upphöra med autogiro

Ditt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast fem (5) bankdagar efter det att du återkallat det. Om du vill återkalla ett medgivande gör du det genom meddelande till betalningsmottagaren eller skriftligt meddelande till banken.

Vill du betala via autogiro?

Vill du betala dina räkningar från Strömsund kommun via autogiro ska du fylla i nedanstående blankett (ett medgivande för varje faktura):

Skicka medgivandet till:
Strömsunds kommun
Förvaltningens namn
Box 500
833 24 Strömsund

Vill du veta mera, kontakta:
Ewa Engström, 0670-161 45
ewa.engstrom@stromsund.se

Susanne Kärnlund, 0670-161 69 (barnomsorg)
susanne.karnlund@stromsund.se

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in