Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Fakta och statistik

Kommunal utdebitering 2016, kr/skattekrona

 

Strömsund totalt
Strömsunds pastorat
Frostvikens församling

Kommun

22,72
22,72
22,72

Region J/H

11,20
11,20
11,20

Begravningsavgift

0,42
0,40
0,62

Kyrkoavgift

1,38
1,38
1,38

Totalt

35,72
35,70
35,92

Ekonomiska mått för kommunen, utveckling 2013–2015

Nyckeltal

Antal invånare 31 december
Utdebitering

Soliditet enligt balansräkningen

Total skuld- och avsättningsgrad

Nettokostnadsandel

Eget kapital, mkr
Eget kapital, kr/invånare

Nettoinvesteringar, mkr
Nettoinvesteringar, kr/invånare

Långfristiga skulder (banklån), mkr
Pensionsskuld, kr/invånare
Borgensåtagande, kr/invånare
Förpliktelsebelopp (skulder+pensioner+borgen), kr/inv.

2015

11 712
  22:72

   6,3%

94%

97,0%

33
2 783

29
2 435

0
20 902
8 026
49 607

2014

11 873
  23:07

2%

98%

96,7%

10
825

29
2 443

0
23 499
8 086
48 791

2013

 11 984
   23:07

-3%

103%

100,1%

-15
-1 252

        27
   2 278

0
26 786
9 179
52 278

Personal

Mått

 

Antal årsarbetare
Medelålder

Könsfördelning anställda
-kvinnor
-män

Heltidsanställningar totalt
-kvinnor
-män

Sjukfrånvaro/sammanlagd arbetstid

2015

 

1 261
48

 
77%
23%

71%
68%
82%

6,24%

2014

 

1 268
49

 
78%
22%

75%
73%
80%

5,78%

2013

 

1 283
49

 
79%
21%

70%
68%
76%

5,53%

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in