Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

30 mars 2017

Kris och beredskap

Kris betyder olika saker för olika människor. Här kan du läsa mer om hur du kan förbereda dig. Här beskriver vi också var du som invånare kan hitta information från kommunen vid en krissituation.

Strömsunds kommun arbetar systematiskt med att inventera vilka risker som kan inträffa inom kommunens geografiska område, vilka konsekvenser som kan uppstå samt vad som kan göras för att förebygga och hantera riskerna.

Var får jag som invånare information?

Om en större olycka eller katastrof inträffar som drabbar samhället är det viktigt att du håller dig informerad om vad som händer. Kommunen och ansvariga myndigheter har ansvar för att förmedla information om läget.

Denna webbplats och Facebooksidan www.facebook.com/stromsundskommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är kommunens främsta informationskanaler om något händer men självklart även radio och övrig media.

For information in other languages

Please visit www.krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vem ansvar för verksamheten?

Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har också ansvar för sin verksamhet vid kris.

Geografiskt områdesansvar

Strömsunds kommun har ett geografiskt områdesansvar, vilket innebär att kommunen ska kunna rikta in, prioritera och samordna åtgärder vid kriser och extraorinära händelser.

Extraordinär händelse – vad är det?

En extraordinär händelse innebär en allvarlig störning i samhällsviktiga funktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. Kommunen har en plan för hantering av sådana händelser.

Aktuellt

Just nu finns inga aktuella krismeddelanden.
Kontakt
Din säkerhet
11313

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in