Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Prislista för dig som använder Lärcentrum

Lärcentrum är en mötesplats för vuxenutbildning, arbetsliv, vägledning, näringsliv och kompetensutveckling. Målet är att det ska vara gratis för den som deltar i kommunal vuxenutbildning eller läser på distans mot universitet eller högskola.

Alla kommunmedborgare som deltar i kommunal vuxenutbildning eller läser på distans mot universitet eller högskola, kan utan kostnad använda hjälpmedel och lokaler på Lärcentrum.

För kopiering med mera samt för hyra av videokonferens och studierum för andra ändamål än reguljär utbildning, tillämpar vi följande taxa:

Kostnad för kopiering

Vid köp av kopieringskort (25 kopior) för 25 kr blir kostnaden 1 kr per kopia.

 • Enstaka kopior: 2 kr.
 • Overheadfilm: 5 kr per blad.

Kostnad för videokonferens

För företag och myndigheter gäller följande priser:

 • Mindre än två timmar: 500 kr + eventuell brygg- och/ eller trafikkostnad.
 • Upp till fyra timmar: 1 000 kr + eventuell brygg- och/ eller trafikkostn
  Teknik- och handledarstöd ingår.

För kommuninterna användare, studieförbund och ideella föreningar gäller  följande priser:

 • Mindre än två timmar: 300 kr inkl. trafikkostnad + eventuell bryggkostnad
 • Upp till fyra timmar: 500 kr inkl. trafikkostnad + eventuell bryggkostnad

Utbildningsanordnare som använder Lärcentrum som plattform för att arrangera vuxenutbildning, betalar endast merkostnader i form av brygg- och/eller trafikkostnad.

Kostnad för hyra av datasal

 • Heldag: 1 000 kr
 • Halvdag: 500 kr
 • Kväll: 300 kr

För studieförbund och ideella föreningar lämnar vi ett enhetspris på 2 000 kr för cirka tio kurstillfällen.

Kostnad för hyra av studie- och konferensrum

Rummen är i första hand reserverade för de studerande som studerar på Lärcentrum. Under kvällar går rummen att hyra. Det sker under förutsättning att inloggning, tillsyn, låsning och säkerhet går att lösa på ett tillfredsställande sätt.

 • Heldag: 600 kr.
 • Halvdag: 300 kr.
 • Kväll: 200 kr.

Prislistan är fastslagen av projektledningsgruppen för Lärcentrum Jämtland i maj 2004. Den är reviderad 2010 och gäller tills vidare.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in