Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Samordningsförbundet i Jämtland

Den 1 januari 2011 ombildades Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län (J-sam) till Samordningsförbundet i Jämtlands län. Det lokala Samordningsförbundet Strömsund, som funnits under åren 2005–2010 upphörde därmed.
Alla kommuner i länet, landstinget, Försäkringskassa och Arbetsförmedling är medlemmar i förbundet.

Förbundets uppgift är att svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. De insatserna som finansieras av förbundet ska erbjudas individer som är i arbetsför ålder och som är i behov av samordnade insatser. Med hjälp av insatserna ska de individer som deltar uppnå eller förbättra förmågan att utföra förvärvsarbete.

Vill du veta mer – besök samordningsförbundets hemsida www.samjamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Guide - information om stöd och resurser för personer med psykiska funktionshingder

G U I D E - inform

ation om stöd och resurser för personer med psykiska funktionshinder

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in