Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

30 mars 2017

Miljö, hälsa och livsmedel

Idag är vi tämligen eniga om att vår miljö är hotad. Däremot går åsikterna isär om vad som ska göras och av vem. Det finns ingen självfallen mall för hur ett samhälle ska miljöanpassas. Det krävs många olika metoder för att nå fram till ett uthålligt samhälle.

Foto: Maria Skoglund

En utgångspunkt kommer alltid att vara given. Vi måste uppnå de situationer där miljön inte längre tar skada och vilka krav en hållbar utveckling ställer på oss som individer och samhälle.

Foto: Maria K Skoglund

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in