Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Teknik- och serviceförvaltningen

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för teknik- och serviceförvaltningn.
På deras uppdrag ska förvaltningen verka för att den kommunala servicen, för såväl kommunens invånare, företag och gäster, ska bli så bra som möjligt.

I förvaltningens uppdrag ingår bland annat:

 • Drift och underhåll av kommunens fastigheter, vatten- och avloppsanläggningar, gator/vägar, vägbelysning, industrispår, parker och övrig mark.
 • Utredningar, projektering, upphandling samt genomförande av ny-, om- och tillbyggnad av kommunala fastigheter och anläggningar.
 • Ansvar för kommunens renhållning.
 • Ansvar för kommunens skogsförvaltning.
 • Köp och försäljning av mark och fastigheter.
 • Ansvar för bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst.

Dessutom servar förvaltningen övriga kommunala verksamheter inom områdena:

 • Lokalvård
 • Verksamhetsvaktmästeri
 • Kost
 • Kommunreception
 • IT

Chef: Jörgen Pettersson, 0670-164 16.

Namn

Titel

Telefonnr

E-postadresser:

fornamn.efternamn@stromsund.se

 

Jörgen Pettersson

Förvaltningschef

0670-164 16

Lars Melander

Entreprenadledare

0670-163 92

Anneli Funseth

Städledare

0670-164 99

Jörgen Jönsson

Kost

 

Thord Engström

Gatu- och markansvarig

0670-164 29

Helen Löfgren Larsson

Chef avfall, vatten, avlopp

0670-164 31

Karl Texmo

VA- och renhållningsingenjör

0670-164 33

Ann-Helén Engström

Koordinator

0670-164 30

Karin Stierna

Fastighetsingenjör

0670-164 37

Peter Jansson

Bostadsanpassning-färdtjänst

0670-164 94

Ulla Strandh

Administratör

0670-164 25

Camilla Hulkki

Upphandlingssamordnare

0670-167 43

Maria Olofsson

Produktionsledare

0670-164 23

Ronny Sidén

Driftstekniker AVA-enheten

0670-164 80

Leif Thorpemo

Mättekniker

072-236 21 37

Per Dahlen

Fastighetsförvaltare

0670-163 87

Madelene Eriksson

Fastighetsadministratör

0670-169 68

Tore Gidlöf

Drifttekniker fastigheter

0670-164 40

Christina Nyh-Jakobsson

Administratör

0670-164 15

Åsa Edlund

Administratör

0670-164 76

Eva Rönnestrand

Administratör

0670-164 15

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in