Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Föräldrastöd

Ett långsiktigt arbete för att förbättra situationen för barn och barnfamiljer i Strömsunds kommun pågår. Arbetet har bland annat mynnat ut i beslut om samordnat stöd till barn och barnfamiljer i form av Föräldrakraft och Familjecentral.

Ett sektorsövergripande arbete pågår bland förtroendevalda, tjänstemän och andra för att samordna stödet till barn och barnfamiljer. Arbete har resulterat i följande:

Föräldrakraft

Föräldrakraft innebär att alla föräldrar ska erbjudas en serie informations-, diskussions- och utbildningsträffar från det allra första mötet med mödravårdscentralen tills dess att barnet fyller 18 år. Stödet till föräldrar ska ske på ett likartat sätt i hela kommunen och följa teman som finns i de foldrar som tagits fram. Målet är att växa – med barnet – som förälder.

Läs mera i foldern Föräldrakraft PDF

ABC – Föräldragrupp

ABC är till för alla föräldrar som vill utvecklas i sitt föräldraskap och det består av fyra träffar kring varsitt tema. 
Du kan läsa mer om innehållet på webbplatsen foralderjamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Familjecentral

som innebär att personal från kommunen och Region Jämtland Härjedalen finns i gemensamma lokaler för att erbjuda föräldrar stöd i föräldrarollen och främja barns hälsa och rätt till en positiv utveckling.

Länk till familjecentralen

Lupp-undersökning

Hösten 2009 genomfördes en Lupp-undersökning och totalt 122 elever av 133 i årskurs åtta och 103 elever av 123 i andra året på gymnasiet svarade.

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät utvecklad av Ungdomsstyrelsen, en statlig myndighet som arbetar för att öka ungas möjlighet att påverka sina levnadsvillkor och få tillgång till makt och välfärd.
Läs mera om Lupp-undersökningen

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in